DUVAS - ​UNI, s.r.o. 

výrobní a servisní organizace pro důlní stroje, konkrétně vrtací vozy, nakladače a přibírkové stroje

DUVAS – UNI, s.r.o.
Pržno 234
739 11 Pržno
Česká republika 
tel.: +420  558 640 967
fax.: +420  558 635 155
obchod@duvas-uni.cz

 Další kontakty...

  O naší firmě

Společnost DUVAS - UNI, s.r.o., sídlí v obci Pržno, okres Frýdek-Místek. Byla založena 6. února 2001 jako výrobní a servisní organizace pro důlní stroje, konkrétně vrtací vozy, nakladače a přibírkové stroje. Výrobu a opravy strojů zahájila společnost s celkem 11 zaměstnanci. V roce 2004 byly do majetku společnosti pořízeny výrobní hala a venkovní zpevněné plochy. O rok později byla realizována výstavba sociálně správní budovy. 
Výrobní portfolio firmy, které zahrnuje výrobu strojů pro ražbu důlních děl v prostředí nebezpečí výbuchu se v poslední době rozšířilo o razící univerzální stroj pro ražbu podzemních kolektorů, pomocných chodeb tunelů, případně chodeb při těžbě rud apod.. 
Cílem firmy je spokojenost zákazníka, orientace na kvalitu práce a služeb, rychlost reakce na jeho potřeby. Našim obchodním partnerům poskytujeme komplexní služby od návrhu, přes výrobu a uvedení zařízení do provozu a následný záruční i pozáruční servis. 
K prioritám společnosti patří ochrana životního prostředí a považujeme ji za stejně významnou oblast činnosti naší firmy jako její hospodářské výsledky a sociální podmínky. Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců je rovněž nedílnou součástí veškerých aktivit společnosti a má nejvyšší prioritu. Vedení a všichni zaměstnanci přijali zásadu, že pracovní činnost nemůže být prováděna na úkor zdraví a musí být vyloučeny nebezpečné pracovní postupy.    Fotografie...

 Certifikáty

ČSN EN ISO 9001:2016 Systém jakosti: „Vývoj, výroba a servis strojů a zařízení“. 
ČSN ISO 45001:2018 Systém managementu BOZP.  
ČSN EN ISO 14001:2016 Systém environmentálního managementu. 
Oprávnění SBS Obvodního báňského úřadu v Ostravě
Více...