Razící stroj univerzální  RSU

Použití:

Razící stroj univerzální typu RSU se vyrábí v provedení s dieselovým motorem (P1) nebo s elektromotorem.

Je určen převážně k ražbě důlních děl menšího průřezu v normálním prostředí, kde nehrozí nebezpečí výbuchu plynů a par, jako jsou podzemní kolektory pro vedení inženýrských sítí, pomocné chodby tunelů, ražení chodeb při těžbě rud apod. Je vybaven hřeblovým dopravníkem umožňujícím průběžnou nakládku rozvolněné horniny do vozu.

Razící stroj je vybaven řadou volitelných příslušenství, které je možno rychle a snadno vyměnit díky vybavení rychloupínačem na rameni. Mezi nabízenou volitelnou výbavu patří – otočná lopata k nahrnování rozvolněné horniny na násypku dopravníku, frézovací zařízení (vybavené skalní frézou typu D15 – Rockwhell) k frézování většiny typů hornin, zdiva, asfaltu, betonu apod., bourací kladivo typu SB 302 (Epiroc) k rozvolňování hornin o střední pevnosti, vrtací a svorníkovací zařízení k mechanizovanému vrtání vrtů jak pro střelbu, tak i účelových vrtů rotačním nebo rotačně-příklepovým způsobem a pracovní plošina k provádění pomocných operací při ražbě důlních děl.

Pro podrobnější informaci o výrobku kontaktujte obchodní úsek naší společnosti.

RSU

Pro zvětšení klikněte...

 Zpět na seznam výrobků a služeb