Dotační programy

OP PIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu – Vývoj univerzální technologie pro rozpojování, nakládání a zpevňování hornin na pásovém podvozku

Registrační číslo: CZ.01.02/0.0/0.0/15_019/0004582

Naše společnost zahájila dne 01. 02. 2017 projekt v rámci operačního programu OP PIK spolufinancovaný ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj. Hlavním cílem tříletého projektu je vývoj nového stroje a tím i celkové zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Na projektu spolupracujeme s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava.


OP MPE – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu – Marketing - Individuální účasti na výstavách a veletrzích 2019-22

Registrační číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0017069

Cílem je stabilizovat své pozice na nově získaných trzích Turecko, Irán, ale i tradiční Polsko, po počátečních dodávkách zajistit servis, plynulou dodávku náhradních dílů, zaučení obsluhy a místních servisních pracovníků v aspoň základních servisních operacích a údržbě až po servisní specialisty bez nutnosti dojíždění specialistů firmy.

Rozšířit portfolio výrobků o stroje pro pozemní stavitelství a ražbu chodeb malých profilů v prostředí bez nebezpečí výbuchu metanu.

Využít zkušeností s rozšířením regionu na Turecko a Irán do dalších zemí.

Dosáhnout do roku 2022 obratu z roku 2012, na který je výroba firmy optimalizována.