Certifikace a Politika jakosti

Společnost má certifikáty na níže uvedené systémy, které jsou vydány v rámci „Integrovaný management systém“. 

ČSN EN ISO 9001:2016 

Systém jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016 pro procesy: „Vývoj, výroba a servis strojů a zařízení“. Číslo certifikátu CQS 21548/2022

ČSN ISO 45001:2018 

Systém managementu BOZP. Číslo certifikátu CQS 183/2022

ČSN EN ISO 14001:2016

Systém environmentálního managementu. Číslo certifikátu CQS 182/2022

Oprávnění SBS Obvodního báňského úřadu v Ostravě

Společnost je držitelem Oprávnění OBÚ v Ostravě evidenční číslo OP 317/E2-C6/OV-18942/2010 k činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních – montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení.

Provedení všech strojů je ve shodě se základními požadavky nařízení vlády č. 116/2016 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 176/2008 Sb. v platném znění, kterým se v souladu s právem Evropských společenství (2006/42/EC) stanoví technické požadavky na strojní zařízení.

Veškeré elektrické prvky mají schválení dle směrnice ATEX, tj. mohou být používány v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Certifikáty

Politika jakosti